Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastores:
Kapelaan Andrea Geria:
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-26 78 86 05
E-mail:

Kapelaan Mikel Palic
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-12 19 04 84
E-mail: p.mikel.palic@gmail.com

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153 dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:

Kerk/gezinsbijdragen:
Secretariaat
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel.: 035-538 31 53
dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum


bijbellees-avonden, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie klik hieronder voor de website
www.40-dagenaktie.nl

 

Vieringen in de Goede Week

het 3e jaar na Corona mogen wij weer in redelijke "vrijheid" Pasen vieren! Onderaan vindt u de rooster van de vieringen in de St. Vituskerk te Blaricum. U kunt de rooster ook vinden in de de nieuwste Vitalia

Nieuwsbrief Vitalia en Parochieblad Zaaier

- Klik hier om de nieuwste Zaaier digitaal te lezen.
- Klik hier om de nieuwste vitalia te openen. Wij zullen u wekelijks op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in onze parochie en in ons bisdom. U kunt de Vitalia ook afgedrukt in de Mariakapel vinden. Wilt u de Vitalia per email ontvangen, geeft u dan uw emailadres door aan het secretariaat, emailadres secretariaat@Vitusblaricum.nl

Palmpaasstokken maken, zaterdag 9 april 15.00 uur, Thomaskerk Huizen

Iedereen is welkom! Het is handig is als je een volwassene meeneemt om te helpen. Voor materialen wordt gezorgd maar het is wel fijn als je zelf een houten kruis mee kunt nemen. Aanmelden via www.rkhuizen.nl of 035-5240069. Graag aangeven met hoeveel je komt en of je een kruis nodig hebt. Dan zorgen wij daarvoor.

Palmpasen vieringen en paaseieren zoeken! Zondag 10 april 11.00 in de St. Vituskerk

Zondag 10 april 11.00 uur is er een viering in St. Vituskerk met kindernevendienst. Na een rondje door de kerk met de palmpaasstokken gaan de kinderen naar de KinderNevenDienst voor het paasverhaal en spelletjes/kleuren. Na de viering kunnen de kinderen paaseieren zoeken in de pastorietuin. De paashaas heeft weer eieren verstopt in de tuin. Er liggen ook 10 eieren met een nummer erop. Degene die deze vindt mag een klein paaspresentje uitzoeken. Alle kinderen zijn welkom.

Goede Vrijdag Viering om 19.15 m.m.v. het Goylants Kamerkoor

Het Goylants Kamerkoor, olv Bas Halsema verleent zijn medewerking aan deze Goede Vrijdag dienst. Het koor zal de gemeenschapszang ondersteunen en zingt daarnaast verschillende motetten voor de lijdenstijd. Deze keer ligt de nadruk op muziek van componisten uit de late renaissance, zoals Di Lasso, Viadana en Anerio. Maar er is ook een Ubi Caritas van Mariano Garau wat opvalt door zijn ontroerende eenvoud. Collecte voor de kosten.

Koppertjesavonden april en mei

De activiteitencommissie gaat volle kracht verder. De uitgestelde koppertjesavonden zijn opnieuw ingepland. Noteert u in uw agenda: dinsdagen 19 april, 26 april, 3 mei, 10 mei, 17 mei, 24 mei 2022. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: koffiekamer.

Behoefte aan contact of hulp
Hebt u in deze vervelende tijd behoefte aan contact met de pastores dan kunt u ze altijd bellen of mailen. Kunt u de deur niet uit vanwege het Coronavirus? Hebt u hulp nodig voor het doen van boodschappen etc, of hebt u behoefte aan gesprek, dan kunt u contact opnemen met Ellewies Claushuis. Zij coördineert namens de parochie de hulpvragen: 06-20458500, ellewies.claushuis@outlook.com. Verder kunt u ook terecht bij Versa Welzijn.

Hieronder vindt u een overzicht van komende vieringen:

6.4.2022, Dinsdag, Gebedsviering voor vrede in Oekraïne 19.00 uur, Gebedsviering met livestream
6.4.2022, Woensdag, Seniorenmis met koffie daarna 10.00 uur, Eucharistieviering met livestream
7.4.2022, Donderdag, Boete en verzoeningsviering 19.30 uur, Thomaskerk
8.4.2022, Vrijdag 10.00 uur, Eucharistieviering met livestream
8.4.2022, Vrijdag 15.00 uur, Kruisweg
9.4.2022, Zaterdag 17.00 uur, Eucharistieviering
10.4.2022, Zondag, Palmzondag met KND. Na afloop van de viering kunnen de kinderen paaseiren zoeken in de tuin van de kerk 11.00 uur, Eucharistieviering met livestream
14.4.2022, Witte donderdag in de Goede Week 19.30 uur, Eucharistieviering met livestream
15.4.2022, Goede Vrijdag 14.30 uur, Kruisweg
15.4.2022, Viering van de Goede Vrijdag 19.15 uur, Goede Vrijdagsviering mmv het Goylands Kamerkoor metlivestream
16.4.2022, Stille Zaterdag 19.15 uur, Gezinsviering voor Pasen metlivestream
17.4.2022, Paaswake 21.30 uur, Eucharistieviering met livestream
18.4.2022, Tweede Paasdag 10.00 uur, Eucharistieviering met livestream

De vieringen door de week gaan gewoon door op Woensdag en Vrijdag om 10:00. Deze vieringen kunt u ook volgen via livestream
Alle vieringen waarbij dit staat aangegeven zijn te bekijken via de vaste link:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521134/embed.
Terugkijken nog beschikbare vieringen via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2049-RK-HuizenBlaricum.

Vanuit het bisdom - Wisseling van de wacht

Klik hier om de brief van mgr. Johannes Hendriks, ons nieuwe bisschop, te lezen.
Maandag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome worden bekendgemaakt dat Paus Franciscus Bisschop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens gezondheidsredenen, ontslag heeft verleend als Bisschop van Haarlem-Amsterdam en als Militair Bisschop in Nederland. Per dezelfde datum treedt Bisschop Johannes Hendriks die als bisschopcoadjutor reeds het recht van opvolging had verkregen, aan als de nieuwe, en veertiende, bisschop van Haarlem-Amsterdam. Tegelijkertijd zal ook de opvolger van Mgr. Punt als Apostolisch Administrator van het Militair Ordinariaat, d.w.z. als nieuwe ‘Legerbisschop’, worden bekendgemaakt.
De Pontificale H. Eucharistieviering van maandag 1 juni om 12.00 uur is via dit link te volgen via Kathedraal-TV.

- Dagelijks kan men ook vanuit de kathedraal de Eucharistieviering om 9:00 via dit kanaal volgen. De rooster van de vieringen kunt u hier vinden.
- De kruisweg van onze Heer Jezus Christus kan men online vinden op de website van Mgr. Hendriks.
- Op zondag 29 maart 2020 heeft mgr. dr. J.M. Punt een live boodschap uitgesproken naar de gelovigen in het bisdom. De boodschap kan hier (nogmaals) worden bekeken.
- Klik hier om een persbericht van bisschop Mgr. Punt m.b.t. verruiming van de zondenvergeving tijdens de coronacrisis te lezen.

- Het bisdomblad van het bisdom van Haarlem-Amsterdam SamenKerk is gratis digitaal te lezen op je smartphone, ipad, tablet of computer op www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl.Klik hier voor het persbericht personele unie per 1 juli 2014.

Klik hier voor informatie over de Inter Parochiële Caritas instelling Blaricum Huizen Laren.

Klik hier voor een gespreksnotitie van het Bisdom: Kerk in een verander(en)de samenleving

Het RSIN-nummer van de IPCI is: 825486038

De Sint Vitusparochie in Blaricum is een plaatselijke geloofsgemeenschap die zich thuis voelt in de rooms-katholieke traditie. We vormen een samenwerkingsverband met de parochies Huizen, Laren en Naarden in de regio Gooi Oost en hebben ook open contacten met de andere christelijke kerken in de regio.

Er is een breed scala aan liturgievieringen met zowel eucharistievieringen als woord- en communievieringen en gebedsvieringen. Naast de reguliere vieringen vinden ook vieringen plaats gericht op specifieke doelgroepen: de gezinsvieringen, speciaal op kinderen gericht, en seniorenmissen, waarin ouderen centraal staan.
Ook houden we ons bezig met het leren, vooral het gezamenlijk gesprek over de teksten van de Heilige Schrift, en we leggen ons toe op het dienen, oog en oor hebben voor de mensen en de wereld om ons heen, zowel dichtbij als ver weg.

De coördinatie van deze gemeenschap is in handen van de locatieraad. Deze raad komt maandelijks bijeen en geeft eenmaal per jaar in een openbare bijeenkomst uitleg over het gevoerde beleid en de lijnen naar de toekomst.

Onze parochie is een levende gemeenschap van mensen die samen bidden, samen vieren, samen zijn. De locatieraad hecht grote waarde aan deze warme gemeenschap en heeft er bewust voor gekozen geen organisatie te zijn waar mensen losse diensten kunnen afnemen, ook om overbelasting van vrijwilligers en beroepskrachten te voorkomen. Wilt u gebruik maken van de specifieke diensten van de Sint Vituskerk, zoals dopen, huwelijksinzegening of een begrafenisdienst, dan moet u ook daadwerkelijk verbonden zijn aan deze parochiegemeenschap. U doet dit door u tijdig in te schrijven bij het secretariaat.