Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastores:
Pastor Maciej Sendecki
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-27 10 29 48
E-mail:

Pastor Andrea Geria:
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-26 78 86 05
E-mail:

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153 dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:

Kerk/gezinsbijdragen:
Secretariaat
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel.: 035-538 31 53
dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum


bijbellees-avonden, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie klik hieronder voor de website
www.40-dagenaktie.nl

 
Galmgaten / de Zaaijer

Zes keer per jaar, verschijnt het pa­rochieblad De Zaaijer. Het blad wordt bij alle belangstellende parochianen thuis bezorgd.

Begin december 2013 werd het oude parochieblad genaamd Galmgaten, vervangen door De Zaaijer. In de samen-op-weg-tocht met de parochie Huizen is De Zaaijer als samenwerkingsorgaan ontstaan. De naam De Zaaijer refereert naar Tijmen de Sayer, de eerste pastoor in Blaricum die ook Huizen bediende. Pastoor De Sayer vestigde zich in 1628, na in de zuidelijke Nederlanden (België) gestudeerd te hebben, in zijn geboortedorp Blaricum.

De besturen werden het er over eens: het nieuwe blad krijgt zijn naam in het bijna-hedendaagse Nederlands geschreven: “De Zaaijer”.

De naam geeft ons het gevoel dat we met iets nieuws op weg kunnen gaan. De Zaaier ging uit. Voor Huizen was het een jaarthema, voor Blaricum de geboren Blaricumse pastoor, die zijn werk onder moeilijke omstandigheden toch deed voor onze beide dorpen.

Nu nemen wij de taak van de Zaaier op ons. We strooien het zaad uit in de hoop dat het op de goede plek zal vallen en zal mogen worden tot een deel van onze prachtige natuur. Onze natuur die wij geloofsgemeenschap noemen. Waar mensen samen komen om het geloof met elkaar te delen en te beleven. Wij hopen dat het nieuwe blad ons als een heraut vooruit gaat op wat ons nog te doen valt, namelijk de parochies in Blaricum en Huizen met elkaar verbinden, zodat wij schouder aan schouder staan in deze woelige tijd!

Indien u de Zaaijer niet in uw brievenbus ontvangt terwijl u dit wel wenst, neem dan contact op met het secretariaat.

 

Wilt u een stukje schrijven voor de Zaaijer met of zonder foto? Graag! Kopij kunt u inleveren bij de redactie This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it of per brief naar het secretariaat, kerklaan 19, 1261 JA Blaricum.