Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastores:
Pastor Maciej Sendecki
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-27 10 29 48
E-mail:

Pastor Andrea Geria:
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-29 96 68 62
E-mail:

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153 dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:

Kerk/gezinsbijdragen:
Secretariaat
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel.: 035-538 31 53
dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum


bijbellees-avonden, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie klik hieronder voor de website
www.40-dagenaktie.nl

 
ANBI

BESTUUR

Bestuur Sint Vitusparochie Blaricum, Noord-Holland
vanaf 1 juni 2015

Dhr. C. Fabril, Voorzitter
Dhr. F. Vlak, Vice Voorzitter
Dhr. R. Dasbach, Secretaris
Dhr. P. Hoffman
Dhr. U. Poolman Simons
Mevr. M. Brouwers
Dhr. C. Klumm, Penningmeester

Locatieraad
vanaf 1 juni 2015

Dhr. F. Vlak, voorzitter
Pastor M. Sendecki
Pastor A Geria
De heer U.J. Poolman Simons, secretaris
Mevr. C.M. de Jong, lid
Mevr. E.C. Claushuis, lid
Mevr. M. Koster, notulist

Naam: Sint Vitusparochie, Blaricum, Noord-Holland| RSIN: 0026.08.509 | Contactgegevens: Kerklaan 19, 1261 JA, Blaricum, 035-5383153

BELEID

Zie: Publicatie ANBI

DOELSTELLING

Zie: Publicatie ANBI

ACTIVITEITEN

Activiteiten Sint Vitusparochie Blaricum
Wekelijkse weekendvieringen op zaterdag om 17.00 uur en op zondag om 11.00 uur
Een aantal gezinsvieringen
Kindercatechese en Vormselvoorbereiding
Ouderavonden met de ouders van kinderen die hun eerst communie gaan doen
Optocht op Palmzondag (maart)
Eerste Communieviering op zondag ?? april
Bijzondere vieringen o.a. in de Goede Week en met Pasen, Allerzielen en Allerheiligen, en met Kerstmis
Interkerkelijke Veertigdagenaktie
Bedevaart naar Kevelaer (in juli)
Herdenking overleden families met Allerzielen
Optocht met Sint Maarten (november)
Kerstactie voor ouderen en zieke parochianen
Kindje Wiegen op eerste kerstdag
(Uitvaarten, dopen en huwelijksinzegeningen)

Door derden in samenwerking met de parochie georganiseerde activiteiten.

VERANTWOORDING

financieel overzicht Blaricum 2014

VOORGENOMEN BESTEDINGEN

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Zie voor meer informatie Publicatie ANBI