Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastores:
Pastor Maciej Sendecki
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-27 10 29 48
E-mail:

Pastor Andrea Geria:
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-29 96 68 62
E-mail:

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153 dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:

Kerk/gezinsbijdragen:
Secretariaat
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel.: 035-538 31 53
dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum


bijbellees-avonden, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie klik hieronder voor de website
www.40-dagenaktie.nl

 
Bestuur
Parochiebestuur
Sinds 1 juni 2015 wordt het bestuur van de parochie St. Vitus gezamelijk gevoerd met de parochie St. Jan te Laren en de parochie Huizen/ Blaricum-Bijvanck. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter: pastoor Carlos Fabril
Vicevoorzitter: de heer F.F.L. Vlak (Blaricum)
Penningmeester: de heer U.J. Poolman Simons (Blaricum)
Penningmeester: de heer C. Klumm (Laren)
Lid (gebouwen, onroerende zaken): de heer P. Hoffman (Laren)
Lid: mevr: M. Brouwer (Huizen / Blaricum Bijvanck)
Lid: de heer R. Dasbach (Huizen / Blaricum Bijvanck)

De dagelijkse gang van zaken en de coördinatie van de vrijwilligersgroepen worden aangestuurd door de locatieraad waarvan de voldende leden deel uitmaken:
Locatieraad St. Vitus Blaricum
Pastor M. Sendecki
06-27 10 29 48


Pastor A Geria
06 - 29 96 68 62


De heer F.F.L. Vlak
035-538 93 30


De heer U.J. Poolman Simons
035-525 74 14


Mevr. E.C. Claushuis
035-538 00 42


Mevr. C.M. de Jong
035-888 92 28


Notulist vergaderingen Locatieraad:
Mevr. M. Koster