Sint VitusKerk Blaricum
Kerklaan 17
1261 JA BLARICUM

Pastores:
Pastor Maciej Sendecki
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-27 10 29 48
E-mail:

Pastor Andrea Geria:
Kerklaan 19
1261 JA BLARICUM
06-29 96 68 62
E-mail:

Secretariaat:
Kerklaan 19
1261 JA  BLARICUM
tel. 035-5383153 dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
e-mail:

Kerk/gezinsbijdragen:
Secretariaat
Kerklaan 19
1261 JA Blaricum
tel.: 035-538 31 53
dins- en vrijdag 9.00-12.00 uur
ING: NL54 INGB 0000 4920 02
RABO: NL43 RABO 0308 4463 80
t.n.v. R.K. Par. Bestuur St. Vitus Blaricum


bijbellees-avonden, voor meer info klik hier.

40 dagen aktie klik hieronder voor de website
www.40-dagenaktie.nl

 
Organisatie

De rooms-katholieke Sint Vitusparochie Blaricum maakt deel uit van de regio Gooi-Oost. Dit is een samenwerkingsverband tussen onze parochie, Sint Jan-De Goede Herder uit Laren, Sint Vituskerk in Naarden, en de Thomaskerk en Sint Vituskerk in Huizen/Blaricum-Bijvanck.

De regio Gooi-Oost valt onder het dekenaat Amsterdam, dat weer onderdeel uitmaakt van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

De parochie St. Vitus wordt bestuurd door een gezamelijk parochiebestuur waarin naast de leden van onze parochie St. Vitus leden plaats hebben van de parochie Huizen/Blaricum Bijvanck en St. Jan-de Goede Herder te Laren. Dat houdt in dat de drie zelfstandig blijvende parochies door één bestuur bestuurd worden. In de parochies zullen locatieraden de diverse werkzaamheden voorbereiden, coördineren en uitvoeren. Het voordeel van deze nieuwe bestuursconstructie is dat het bisdom één aanspreekpunt heeft en dat de parochies beter aangestuurd kunnen worden naar de toekomst toe. Voorzitter van dit bestuur is pastoor Carlos Fabril, moderator van de Regio-Oost.

Het werk van het parochiebestuur wordt ondersteund door de Locatieraad en vele werkgroepen. Op de pagina 'bestuur' vindt u de daarbij horende contactpersonen.

In oecomenisch verband werken we samen met de kerken in Blaricum, Eemnes en Laren. De stuurgroep oecomene BEL structureert deze contacten.