Bezoek bisschop aan pastoor Willems

8 december 2023

Op de eerste de­cem­ber­dag was onze bisschop, Mgr. Hendriks, op bezoek bij de oudste pries­ter van ons bisdom, pastoor Willems.

68 jaren

Pastoor Willems heeft een mooi en lang pries­ter­le­ven achter de rug. Met vreugde kijkt hij terug op ruim 68 jaren dienst aan de kerk. Tot voor slechts enkele jaren gaf hij lei­ding aan de bede­vaart naar Kevelaer, deed hij ’s morgens vroeg om 7.00 uur altijd de H. Mis op de begraaf­plaats bij het Sint Jans­feest in Laren en was hij een grote steun voor de jonge pries­ters in de omge­ving. Nu hij 94 jaar is doet hij het rus­tig aan.

Gelukkig pries­ter

Voor hij pastoor in Blaricum werd was hij zeven­tien jaar pastoor en deken in Den Helder en daarvoor rector van het zie­ken­huis in Heems­kerk. Kape­laan was hij op ver­schil­lende plaatsen, zoals Haar­lem Noord, Wognum, Beverwijk, Uithoorn. Zo heeft hij vele ver­schil­lende erva­ringen opgedaan, maar altijd met plezier. Hij is een gelukkig pries­ter en dank­baar voor de goede en harte­lijke ver­zor­ging die hij al sinds zijn Heems­kerkse tijd mag onder­vin­den.

Andere berichten