Kerkbalans 2022

Actie Kerkbalans 2022

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Het jaar 2021 was vanaf het voorjaar even het jaar van de hoop. We hoopten dat we het virus achter ons konden laten, en we keken uit naar de volgende winter, want dan zouden we geen lockdowns meer nodig hebben om de zorg te ontlasten. We weten inmiddels dat het helaas anders is gelopen. Ik hoop daarom dat u dit in goede gezondheid leest, en dat u geen dierbaren verloren heeft aan corona.
Maar op welke manier dan ook, ieder van ons heeft met de gevolgen van corona en van de beperkende maatregelen te maken.

Toch moeten we hoop houden, hoop kunnen we vinden in de Kerk!

Door inspirerende vieringen: neem elke week even pauze in de kerk, vindt tijd om te bidden voor alles wat u in deze tijd bezighoudt, wordt aangeraakt door God en deel uw geloof met anderen.
Door een zorgzame gemeenschap: Kerk zijn we samen, we kijken naar elkaar om, een bemoedigende schouderklop, een luisterend oor, een helpende hand: de kerk is een kloppend hart.
Door een gastvrije kerk: de kerk is voor iedereen, voor jong en oud, voor wie af en toe komt (maar kom eens wat vaker, geef de kerk een kans) en voor wie al jarenlang gelooft. God kent u zoals u bent en in Zijn huis bent u altijd welkom!
Door verdieping van uw geloof: Het vieren van de sacramenten, lezen uit de Bijbel en het bezinnen op belangrijke thema’s: in de kerk kunt u God ontmoeten en groeien in geloof. Gevoed worden en geïnspireerd raken. Zodat u verrijkt de week in gaat.

Gister, vandaag … en morgen. Kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.

Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig.

Helaas konden de afgelopen 2 jaar minder activiteiten in onze kerken doorgaan. Gelukkig volgen velen de vieringen via www.kerkdienstgemist.nl, maar voor onze kerk geldt dat er minder mensen kwamen, geen Paaswake of Nachtmissen en daardoor minder collecte-inkomsten, terwijl alle vaste kosten wel gewoon doorlopen.

Maar wij houden hoop, hoop dat u ons financieel wilt steunen en ook hoop dat u onze vieringen zult (blijven) bezoeken, wij zijn samen Kerk!
Doet u mee? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

We danken u hartelijk voor uw steun voor de parochiegemeenschap zodat we de boodschap van Christus, ons geloof, ook aan volgende generaties kunnen blijven doorgeven!

Een periodieke gift

Meer geven zonder meer te betalen? Geef een periodieke gift!
Door u via een schriftelijke, door beide partijen te ondertekenen, overeenkomst te verbinden minimaal 5 jaar achtereen een gift met een vastgesteld bedrag te doen, is de gift, zonder drempel, volledig fiscaal aftrekbaar. Voorheen gold dit alleen wanneer u de gift bij de notaris vastlegde. Hoe werkt het? Gewone giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als u (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wilt toevoegen. Zo geeft u hetzelfde bedrag, maar komt er meer bij de kerk terecht.

Download hier het formulier periodieke gift.

Of laat uw naam en telefoonnummer/emailadres achter bij het secretariaat dan wordt u terug gebeld.

Een gewone gift
Een gewone gift is een gift die u maar één keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.
Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken van de inkomstenbelasting. Om een volledig overzicht te krijgen van de voorwaarden voor het aftrekken van gewone en periodieke giften kijkt u hier op de website van de Belastingdienst.

Schenking bij overlijden: Gedenk uw kerk in uw testament!
Ook kunt u uw parochie ondersteunen na uw overlijden, door middel van een schenking of legaat via uw testament. Als ANBI instelling betalen wij over het verkregen bedrag geen erfbelasting. Natuurlijk kunnen wij u hierbij helpen om dit te regelen bij de notaris.

ANBI status
De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI voordelen
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag (boven een bepaalde drempel) aftrekken van de Inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies onder druk staan, van groot belang.

ANBI RSIN nummers/Fiscale nummers
Elke parochie heeft een eigen RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Dat nummer dient u te vermelden bij een periodieke gift. Het RSIN van de Vitusparochie is: XXXXXXXXXXXXXXXX.

 

Voor een gift aan de PCI (Parochiële Caritas Instelling) kunt u op de eigen pagina voor meer informatie kijken.