Kinderviering Pasen

23 mei 2023

Zaterdagavond 8 april vond vervolgens de Pasen gezinsviering plaats. Hierbij hielpen de aanwezige kinderen actief mee. Na het aansteken van de paaskaars achter in de kerk, werden de kaarsjes van alle aanwezigen aangestoken. Vervolgens hielpen de kinderen om de zeven kaarsen voor in de kerk aan te steken. Daarna werd het scheppingsverhaal verteld. Hierbij vulde een van de kinderen het doopvont voor elke nieuwe dag met een kruik water. Na het evangelie, waarbij ontdekt wordt dat Jezus niet meer in zijn graf ligt, werd het water gezegend. Twee kinderen droegen het doopvont, waarna de aanwezigen in de kerk besprenkeld werden door de kapelaan. De kinderen lazen hierna de voorbeden voor, het Onze Vader werd gebeden, er was een slotgebed en er werden samen liedjes gezongen.

Andere berichten