Penningmeester Udo Poolman Simons krijgt Bavopenning

14 juni 2023

18 jaar zet Udo Poolman Simons zich al in voor bestuurlijke zaken van zowel de Vituskerk in Blaricum als de Thomaskerk in Huizen. Tijd voor een bisschoppelijke erkenning.

In het jaar 2004 werd ons kerkgebouw drastisch verbouwd, zie de pagina over het kerkgebouw. Udo Poolman Simons was één van de drijvende krachten achter deze verbouwing. Met vele anderen, dat moet gezegd worden.

Een jaar later kwam de functie van secretaris in het Parochiebestuur vacant en hij nam deze taak op zich. Startend als secretaris van het Blaricumse parochiebestuur van Blaricum is Udo, nu 18 jaar later, penningmeester van zowel de Vituskerk in Blaricum als de Thomaskerk in Huizen en heeft hij zitting in het parochiebestuur van de samenwerkende parochie Huizen, Blaricum en Laren. Hij werkte in 2014 hard mee aan de opbouw van de personele unie, zoals de samenwerking tussen de parochies destijds heette.

In zijn toespraak haalde vice-voorzitter van het Parochiebestuur Florent Vlak aan dat onze parochie beschikt over vele vrijwilligers die jaar en dag helpen de vieringen en de parochie te ondersteunen. ,,Voor die vele vrijwilligers die op de achtergrond deze parochie in stand houden, willen wij hen bedanken door één persoon naar voren te vragen en hem in het bijzonder te bedanken voor al die andere stille werkers”.

Udo Poolman Simons heeft een lange staat van dienst. Een man van weinig woorden maar zeer betrokken en altijd dagelijks beschikbaar voor het reilen en zeilen in beide parochies. Vanwege het bereiken van de leeftijdgrens legt Udo zijn formele verantwoordelijkheid neer maar heeft hij aangegeven als adviseur voor beide parochies beschikbaar te zijn. Het parochiebestuur en Locatieraden zijn Udo zeer dankbaar en erkentelijk en ook met name voor zijn collegiale samenwerking ten dienste van de parochies als een goede bestuurder, toezichthouder, maar ook betrokken bij hands-on taken zoals de restauratie van ons kerkgebouw en pastorie.

Terecht onderscheidde de bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, Mgr. Hendriks, Udo Poolman Simons met het ereteken van Sint Bavo (de BAVO-penning).

 

Andere berichten