Red Wednesday

16 november 2022

Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie. Volgens diverse rapporten, van Kerk in Nood en van andere instituten, neemt de vervolging omwille van geloof toe. Om aandacht te vragen voor de vele schendingen die vooral minderheden lijdzaam ondergaan worden op woensdag 16 november kerken, synagogen, moskeeën en overheidsgebouwen wereldwijd rood aangelicht. Op deze manier staan we op voor de vrijheid van alle mensen – en in het bijzonder de meest vervolgde groep, de Christenen – om te geloven wat zij willen. Ook de Blaricumse Vituskerk doet weer mee.

Andere berichten