Reis naar Israël, ongeveer 29 mei – 8 juni 2023

11 december 2022

Hebt u interesse in een reis naar Israël en Palestina met ds. Jurjen Zeilstra? We zijn in overleg met het reisbureau Promised Land om in de periode na Pinksteren 2023 een reis te organiseren. Er wordt bewust op gelet dat deze reis zowel voor mensen die al eerder in Israël waren als voor mensen die voor het eerst gaan, interessant zal worden. Als doelgroep denken we aan leden van de Dorpskerk, de RK-parochies St. Vitus en St. Jan en leden van de Ontmoetingskerk maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Geeft u zich voorlopig vrijblijvend op bij ds. Zeilstra (zeilstra@xs4all.nl). In januari wordt een definitieve deelnemerslijst vastgesteld.

Andere berichten