Actie Kerkbalans

21 januari 2024

Een dezer dagen wordt de envelop voor de jaarlijkse actie Kerkbalans weer bij u thuisbezorgd. Ook dit jaar rekenen wij op uw bijdrage. Deze zal worden gebruikt voor al het pastorale werk, zoals de zorg voor mensen in nood, de steun bij ziekte en overlijden, het vieren van vreugdevolle momenten bij geboorte en huwelijk. Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor onderhoud van kerk, kerkhof en pastorie en de gewone en bijzondere vieringen door het jaar. Wij danken alle vrijwilligers die helpen bij het realiseren van deze actie zoals de vouwploeg en de bezorgers!
Op de achterkant van de brief met informatie over de kerkbalans vindt u normaal gesproken informatie over de mogelijkheid tot het doen van een periodieke gift. Per abuis is de achterkant dit jaar niet afgedrukt. De informatie vindt u nu op een losse bijlage. Mocht u deze informatie niet ontvangen en wel belangstelling hebben voor het doen van een periodieke schenking dan kunt de informatie hier vinden of contact opnemen met het secretariaat.

Andere berichten