Welkom in onze parochie

De Sint Vitusparochie in Blaricum is een plaatselijke geloofsgemeenschap die zich thuis voelt in de rooms-katholieke traditie. We vormen een samenwerkingsverband met de parochies Huizen en Laren en hebben ook open contacten met de andere christelijke kerken in de regio.

Onze parochie is een levende gemeenschap van mensen die samen bidden, samen vieren, samen zijn. De locatieraad hecht grote waarde aan deze warme gemeenschap en heeft er bewust voor gekozen geen organisatie te zijn waar mensen losse diensten kunnen afnemen, ook om overbelasting van vrijwilligers en beroepskrachten te voorkomen. Wilt u gebruik maken van de specifieke vieringen van de Sint Vituskerk, zoals dopen, huwelijksinzegening of een uitvaart, dan dient u ook daadwerkelijk verbonden te zijn aan onze parochiegemeenschap. U doet dit door u tijdig in te schrijven bij het secretariaat.

Vieren

Er is een breed scala aan liturgievieringen met zowel eucharistievieringen als woord- en communievieringen en gebedsvieringen. Naast de reguliere vieringen vinden ook vieringen plaats gericht op specifieke doelgroepen: de gezinsvieringen, speciaal op kinderen gericht, en seniorenmissen, waarin ouderen centraal staan. Zie: Vieren

Leren

Ook houden we ons bezig met het leren, vooral het gezamenlijk gesprek over de teksten van de Heilige Schrift. Zie: Leren

Dienen

Als derde pijler leggen ons toe op het dienen, oog en oor hebben voor de mensen en de wereld om ons heen, zowel dichtbij als ver weg. Zie: Dienen

U bent welkom!

De Sint Vitusparochie heet u van harte welkom om mee te doen aan onze vieringen en activiteiten. U hoeft zich niet van tevoren op te geven, maar kunt altijd binnen stappen. Wilt u zich graag inschrijven in de parochie? Kijkt u verder op de site en met name: Parochiaan worden. Mocht u behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze pastores.