Vrijwilliger worden

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van allerlei activiteiten binnen de parochie. De inzet van vrijwilligers is onontbeerlijk.

Zonder onze vrijwilligers zouden wij niet kunnen samenkomen in een goed onderhouden en een met muziek en zang gevuld kerkgebouw. Zag de pastorietuin er niet zo mooi uit en zouden de pastores zich nauwelijks kunnen bezighouden met de taak waarvoor zij zijn aangesteld, pastorale zorg voor onze parochianen.

In 2020 deed het CBS onderzoek naar vrijwilligerswerk en concludeerde dat het doen van vrijwilligerswerk gelukkig maakt. Van de vrijwilligers is 91 procent gelukkig tegenover 85 procent van de groep die geen vrijwilligerswerk doet. Ook zijn ze meer tevreden met hun eigen leven, sociale contacten en psychische gezondheid, en scoren ze hoog op de persoonlijke welzijnsindex.  Het werk geeft veel voldoening en er ontstaat een onderlinge band met andere parochianen. Het zorgt ook voor persoonlijke ontwikkeling en meer kennis en verbondenheid met het geloof, de pastores en de geloofsgemeenschap.

De pastores zijn dankbaar dat zo velen zich in willen zetten voor de parochie. Er blijven echter nieuwe vrijwilligers nodig. Dus als u een steentje bij wil dragen, meldt u zich dan aan. Ook UW hulp kunnen wij gebruiken bij één van onderstaande groepen. Het secretariaat kan u vrijblijvend verder informeren of doorverwijzen naar de juiste persoon.

Een vrijwilliger doet zijn werk zelden alleen. Er zijn diverse groepen die werkzaamheden uitvoeren.

Jaarlijks worden onze vrijwilligers bedankt met een leuke, verbindende, feestavond.

U kunt ook vrijwilliger worden!

Benieuwd waar u mogelijk kan helpen? Lees dan snel verder! Wij hebben hier een aantal voorbeelden van waar u mogelijk kan komen helpen.

Liturgie
In onze parochie vindt je misdienaren, koster, lectoren en koorleden die helpen om alle H. Missen en vieringen goed te laten verlopen. Wilt u meehelpen de H. Mis voor alle parochianen en bezoekers zo mooi mogelijk te maken? Je kan al iets doen vanaf 8 jaar dus ook uw (klein)kinderen kunnen misschien helpen met hun eigen talenten. Klikt u op de woorden hier boven voor meer informatie over deze mooie vrijwilligers taken.

Kindernevendienst/Eerste Heilige Communie
Iedere derde zondag van de maand is er Kindernevendienst. Kinderen die in de kerk zitten gaan dan apart van de kerkgangers een eigen programma volgen. De begeleiders ondersteunen ook de pastores bij de voorbereidingen van de Eerste Communie, bij het maken van familievieringen door het jaar heen of met Kerst, Pasen en Pinksteren. Inzet: eens per maand.

 

 

 

 

 

Tuingroep
De tuin van onze kerk is groot. Er is een vaste tuinman voor de tuin en begraafplaats maar daarnaast dient er het nodige werk verricht te worden. Met name voorafgaand aan Sacramentsdag en Allerzielen maar ook door het jaar heen. Het is een gezellige groep heren die natuurlijk ook samen koffie drinken en nieuwtjes uitwisselen. Inzet: eens per twee maanden.

Schoonmaakgroep
Iedere twee maanden maakt de schoonmaakgroep het kerkgebouw schoon. Soms wordt ook het koper gepoetst. Inzet: eens per twee maanden.  Zie ook het rooster. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Mous: 06 490 777 34

KERKSCHOONMAAK 2023

Koffie-groep
Elke eerste zondag van de maand wordt er na de viering koffie gedronken in de koffiekamer. De koffie-groep zorgt voor de koffie, thee en de koekjes. Bij een speciale viering zorgen zij dat er koffie gedronken kan worden achter in de kerk of op het terras achter de koffiekamer. Inzet: wisselend, enkele keren per jaar.

 

                   

Commissie Concerten
In onze kerk worden af en toe concerten gehouden. Dit vindt plaats buiten de vieringen om. De leden van deze commissie helpen bij de voorbereidingen en tijdens het concert. Bij voorbeeld door het verplaatsen van het altaar, het neerzetten van stoelen, de concertleden te voorzien van koffie/thee, etc. Inzet: 1-4 keer per jaar.

Activiteitencommissie
Samen vieren, zingen en bidden is onze kern. Maar SAMEN ZIJN en OMZIEN NAAR ELKAAR ook! Daarom organiseert de Activiteitencommissie mooie en leuke activiteiten zoals het jaarlijkse tuinfeest, een busreis naar een bijzondere locatie, klaverjasavonden en dit jaar zelfs een kerststallen tentoonstelling. De commissie kan leden gebruiken. Een gezellige en dankbare taak. Inzet: eens per maand.