Kerkelijke uitvaart

Aan een kerkelijk afscheid wordt de grootst mogelijke zorg besteed. In overleg met de pastor en de familie wordt deze viering voorbereid en begeleid. Deze begeleiding is voorbehouden aan parochianen die zijn ingeschreven bij ons secretariaat.
Wij verzoeken u tijdig na te denken over uw laatste wensen, dit te bespreken met uw familie en vrienden en indien noodzakelijk, de juiste voorbereidingen te treffen zodat uw laatste wensen kunnen worden gerealiseerd.

In bijgaand document treft u de tarieven aan voor een kerkelijke uitvaart, pastorale assistentie tijdens een uitvaart elders, begraven worden op ons kerkhof enzovoorts.

Tarieven kerkelijke uitvaart & begraafplaats 2022

Naast de kerk is het kerkhof van de parochie. U leest daar mee over op de pagina begraafplaats.