Kerkelijke uitvaart

Aan een kerkelijk afscheid wordt de grootst mogelijke zorg besteed. In overleg met de pastor en de familie wordt deze viering voorbereid en begeleid. Deze begeleiding is voorbehouden aan parochianen die zijn ingeschreven bij ons secretariaat.
Naast de kerk is het kerkhof van de parochie.