Levensmomenten

Onze kerk is een sacramentele kerk. Dat betekent dat de sacramenten een centrale rol spelen in onze kerk. Een sacrament is: het samen vieren, in Jezus naam, van Gods aanwezigheid in ons midden, bij een bijzondere gebeurtenis in het leven van mensen. Dat vieren gebeurt met woorden en symbolen.

Belangrijk daarbij is ook het vieren ín de gemeenschap van de parochie. Daarom vieren we de sacramenten met de leden van onze parochie-gemeenschap. Je bent lid van een parochie- gemeenschap als je woont in het gebied dat bij een parochie hoort of wanneer je je voorkeur hebt uitgesproken om bij die bepaalde parochie te horen. Die voorkeur om lid te worden van onze parochie maakt u kenbaar door een verzoek daartoe te richten aan ons secretariaat.