bread on black metal stand

Levensmomenten

Onze kerk is een sacramentele kerk. Dat betekent dat de sacramenten een centrale rol spelen in onze kerk. Een sacrament is: het samen vieren, in Jezus naam, van Gods aanwezigheid in ons midden, bij een bijzondere gebeurtenis in het leven van mensen. Dat vieren gebeurt met woorden en symbolen.

Belangrijk daarbij is ook het vieren in de gemeenschap van de parochie. Daarom vieren we de sacramenten met de leden van onze parochie-gemeenschap. Je bent lid van de parochie- gemeenschap als je woont in het gebied dat bij een parochie hoort, of wanneer je je voorkeur hebt uitgesproken om bij die bepaalde parochie te horen. Die voorkeur om lid te worden van onze parochie, maakt u kenbaar door een verzoek daartoe te richten aan ons secretariaat.

Voor het bedienen van de sacramenten is in onze kerk een priester noodzakelijk. Wanneer er behoefte is aan sacramentele bediening bemiddelen we gaarne voor u.
Wanneer het gaat over de sacramenten van de Biecht en de Ziekenzalving ( H. Oliesel) kunt u rechtstreeks een beroep doen op onze pastores.