person reaching black heart cutout paper

Doneren en collecte

Kerkbalans

Jaarlijks is er een actie met oproep (Kerkbalans) om aan uw parochie te doneren, zodat de parochie kan voortbestaan in het geven van geestelijke steun, gemeenschap, zodat de verwarming kan blijven draaien en onderhoud kan worden gedaan. Leest u op deze pagina welke verschillende manieren van doneren er zijn en de mogelijkheid van aftrekbaarheid van uw gift.

 

Collecte

Al in de oudheid beseften de Christenen dat zij ook materieel mede verantwoordelijk waren voor de Kerk. Men bracht gaven mee naar de Eucharistie. Later is dat vereenvoudigd tot de collecte.

Wekelijks wordt er in de kerk gecollecteerd voor de in stand houding van onze eigen parochie. Collectanten komen langs voor uw contante bijdrage maar er is ook mogelijkheid een bedrag te geven via een QR-code.
Als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, dan hopen we dat u het collectegeld wilt overmaken. Dat hoeft niet elke week. U kunt het ook opsparen en bijvoorbeeld maandelijks overmaken. U kunt dit doen naar rek.nr. NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochie St. Vitus Blaricum o.v.v. collectegeld.

Naast deze collecte wordt er elke week gecollecteerd voor een specifiek doel, zowel voor binnen als buiten de kerk. Het specifieke doel voor deze week vindt u in de Vitalia.

Donatieformulier via iDeal

U kunt met onderstaand formulier via ideal doneren. De betalingen zullen worden verwerkt volgens ons privacybeleid en onze betalingsvoorwaarden.