Eerste Communie

In overleg met de ouders en de pastor vindt ieder jaar de voorbereiding plaats voor het feest van de Eerste Heilige Communie. Dit is voor de eerste maal volledig deelnemen aan de eucharistieviering. De kinderen ontvangen dan voor het eerst het brood waarmee we aan Jezus Christus denken, de Heilige Communie. De voorbereiding richt zich op informatie over de Communie en het versterken van de saamhorigheid. De kinderen vormen samen een groep, die weer deel uitmaakt van de grotere groep van de kerkgemeenschap.
Alle kinderen die van de rooms-katholieke kerk dooplid zijn of willen worden en op de basisschool in groep vier of hoger zitten (zeven/acht jaar en ouder), komen in aanmerking voor de voorbereiding. Indien u belangstelling heeft kunt u uw kind hiervoor opgeven bij de pastor.

De voorbereidingen worden uitgevoerd samen met de parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck. In het jaar 2022 is de voorbereiding voor kinderen in de maand november begonnen. De Eerste Communie Viering vond plaats op zondag 4 juni 2023 in de St. Vituskerk te Blaricum.

In de maanden september/oktober wordt door de secretariaten gekeken welke kinderen voor het komend jaar in aanmerking komen voor de voorbereiding. U kunt zelf ook uw kind opgeven.

Op woensdag 11 oktober zal een ouderbijeenkomst plaatsvinden.  Hierbij wordt na een korte kennismaking uitleg gegeven over wat u en de kinderen kunnen verwachten en kunt u al uw vragen stellen. De bijeenkomst is van 19.45 tot 21.00 uur in de Thomaskerk, Huizermaatweg 61 in Huizen. U kunt uw zoon/dochter tot en met 20 oktober inschrijven voor de eerste communie door een mail te sturen naar het secretariaat in Huizen of Blaricum .