Eerste Communie

In overleg met de ouders en de pastor vindt ieder jaar de voorbereiding plaats voor het feest van de Eerste Heilige Communie. Dit is voor de eerste maal volledig deelnemen aan de eucharistieviering. De kinderen ontvangen dan voor het eerst het brood waarmee we aan Jezus Christus denken, de Heilige Communie. De voorbereiding richt zich op informatie over de Communie en het versterken van de saamhorigheid. De kinderen vormen samen een groep, die weer deel uitmaakt van de grotere groep van de kerkgemeenschap.
Alle kinderen die van de rooms-katholieke kerk dooplid zijn of willen worden en op de basisschool in groep vier of hoger zitten (acht jaar en ouder), komen in aanmerking voor de voorbereiding. Indien u belangstelling heeft kunt u uw kind hiervoor opgeven bij de pastor.

De voorbereidingen worden uitgevoerd samen met de parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck. In het jaar 2022 begint de voorbereiding voor kinderen in de maand november. Wij nodigen ouders die hun zoon/dochter de eerste communie willen laten doen van harte uit voor de ouderbijeenkomst op dinsdag 8 november om 19.45 uur in de Thomaskerk. Na een korte kennismaking geven we uitleg over wat u en de kinderen kunnen verwachten en kunt u al uw vragen stellen. We sluiten rond 21.00 uur af. U kunt uw zoon/dochter tot 15 november inschrijven voor de eerste communie door een mail te sturen naar het secretariaat.