Communie thuis

De eucharistie is dankzegging voor een grote gave, namelijk de gave van het lichaam van Christus. Zoals Jezus vroeger zijn vriendschap deelde met zijn vrienden/leerlingen, zo delen wij nu de vriendschap met elkaar en met God. Door de eucharistie wordt de verbondenheid van ons met elkaar en met God duidelijk. Tijdens de eucharistische vieringen ontvangen wij het gewijde brood.

Indien u wegens ziekte of andere omstandigheden graag de communie thuis wilt ontvangen, dan is dat mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de pastores.