Navormselgroepen

Het vormsel vindt meestal plaats in de maanden rond Pinksteren. Net voor de zomervakantie zien we de groep vormelingen graag terug om na te praten en gezellig samen te zijn. Dit gebeurt meestal in de vorm van gezamenlijk eten. Een BBQ bij voorbeeld in de pastorietuin. En dan, na de zomervakantie, wordt verder gegaan met de NAvormselgroep. Er is dan een nieuw schooljaar aangebroken en dat houdt de jongeren dan meestal erg bezig. Dit wordt aan de orde gesteld en in verband gebracht met de vormselbagage waarmee zij op weg zijn gegaan. Er worden avonden georganiseerd waar de jongeren elkaar opnieuw kunnen ontmoeten, waar gesproken wordt over allerlei maatschappelijke en geloofszaken. Er worden uitjes georganiseerd, bij voorbeeld naar een museum, een klooster of seminarie óf er wordt inzet getoond voor een goed doel. Het belangrijkste is dat de jongeren zelf in de hand hebben hoe zij dit programma zelf willen invullen.

Inmiddels zijn er meerdere NAvormselgroepen. De oudste groep bestaat reeds sinds 2016 en zij hebben vele activiteiten ondernomen. Zie daarvoor de foto’s hieronder.

Het is niet direct noodzakelijk dat jongeren die zich hierbij aansluiten, het Vormsel hebben ontvangen. Mocht iemand zich aangetrokken voelen tot een dergelijke groep en willen meedoen dan is hij/zij van harte welkom. Vraag meer informatie bij één van de pastores of het secretariaat.