Bestuur & Locatieraad

Parochiebestuur

Sinds 1 juni 2015 wordt het bestuur van de parochie St. Vitus gezamenlijk gevoerd met de parochie St. Jan te Laren en de parochie Huizen/ Blaricum-Bijvanck. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Voorzitters: pastoor C. Fabril/pastoor N. van der Peet
Vicevoorzitter: de heer F.F.L. Vlak (Blaricum)
Secretaris: mevrouw M.E.L. Brouwers (Huizen / Blaricum Bijvanck)
Penningmeester: de heer M.W. Troszczynski van Genderen (Laren)
Lid: de heer M.L. Wolters (Huizen / Blaricum Bijvanck)
Lid: de heer S.J.R. Willard (Laren)
Lid: mevrouw C.M. de Jong (Blaricum)
Adviseur: de heer U.J. Poolman Simons (Blaricum)

Locatieraad

De dagelijkse gang van zaken en de coördinatie van de vrijwilligersgroepen worden aangestuurd door de Locatieraad waarvan de volgende leden deel uitmaken:

Pastor M. Palic
06 121 904 84/
p.mikel.palic@gmail.com

Pastor J. Acuña
06-834 533 73
kapelaanjavier@gmail.com

De heer F.F.L. Vlak
035-538 93 30
f.vlak@kpnmail.nl

De heer U.J. Poolman Simons
06-542 029 83
udo@meentconsult.nl

Mevr. P.L.M. Claushuis
06-204 585 00
ellewies.claushuis@outlook.com

Mevr. C.M. de Jong
06-516 787 55
ceciledejong@zonnet.nl

Dhr. H. Verhoef
06- 22 57 47 82
hans_verhoef@live.nl

Secretariële ondersteuning locatieraad:
Mevr. M.J.B. Koster
035-538 31 53
secretariaat@vitusblaricum.nl