man in gray suit and woman in white wedding dress

Huwelijk

Het kerkelijk huwelijk is één van de zeven sacramenten die de Katholieke kerk rijk is en is de vereniging van man en vrouw in een verbond dat met God wordt gesloten. Het zijn de man en vrouw die elkaar het sacrament toedienen door het ja-woord naar elkaar uit te spreken. De pastoor is er getuige van en vraagt daarna Gods zegen over het huwelijk en zegent en besprenkelt de ringen met wijwater.

De vieringen bij huwelijken hebben hun eigen plaats in de kerk. Samen met de familie wordt de liturgie samengesteld, de lezingen uitgekozen en de muziek bepaald, wat deze vieringen een heel persoonlijk karakter geeft.

Voor een kerkelijke huwelijkssluiting kunt u contact op te nemen met de pastores. Er wordt vervolgens een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek.

Er is ook mogelijkheid om op zaterdag te trouwen.