Verhuur

Ons kerkgebouw kan ter beschikking worden gesteld aan derden. Wij denken daarbij aan muziek passend bij of gerelateerd aan de kerk, religieuze muziek, gospel of klassieke muziek of toneelstukken gerelateerd aan bijbelverhalen bijvoorbeeld passie- en kerstverhalen. Het is ook mogelijk exposities te houden in het kerkgebouw of in de tuin. Van de organiserende partij wordt verlangd dat zij respectvol omgaat met het kerkgebouw. De gewone diensten mogen niet in het gedrang komen.

Wij vragen een basisprijs voor de huur. Dit is meer een vergoeding voor het gebruik van de kerk. Deze vergoeding is slechts kostendekkend. Bij de prijs is ingesloten: gebruik van het kerkgebouw, de koffiekamer, de dagkapel en wc en ook koffie/thee voor de organiserende partij en haar leden.

De parochie verzorgt geen PR voor de organiserende partij, anders dan vermelding in onze parochiebladen.

Voor meer informatie: Secretariaat parochie St. Vitus