girl reading book

Bijbelleesavonden

Eenmaal per maand komt een aantal parochianen bijeen om zich over een tekst uit de bijbel te buigen. We noemen het bijbel – lees – avonden, want we lezen samen een tekst en vervolgens proberen we samen te verstaan wat de schrijver heeft bedoeld. Vorig jaar lazen we uit het boek Richteren. Dit jaar beginnen we met het boek Samuel.
Misschien denkt u wel dat die Bijbel-verhalen allemaal oude koek is. Maar we hebben gelezen over het volk van Israël dat bevrijd werd uit de slavernij van de farao van Egypte. Ze wilden de bevrijdende God volgen en sloten een verbond met regels waar ze zich aan zouden houden. Dan veroveren ze het nieuwe land en proberen een maatschappij te stichten. Ze hebben een rechtvaardige wet, in steen gebeiteld, maar houdt iedereen zich aan de wet? Of hebben ze een sterke arm nodig om iedereen aan de wet te houden? Krijgen ze dan niet net zo’n dwingeland van een koning (farao) als waar ze aan ontsnapt zijn? Dit dilemma was en is nog steeds onderdeel van de maatschappij: als iedereen zich aan de wet houdt, wordt het een ideale maatschappij. Maar dat doet niet iedereen. Hebben we dan toch een sterke arm nodig om de mensen te dwingen zich aan de wet te houden? Hebben we zelf moeite met de maatregelen die de sterke arm uitvaardigt? Kunnen we iets leren van de oude teksten?

Deze avonden worden begeleid door Cuno Lavaleije, gepensioneerd pastoraal werker Blaricum/Huizen. We houden de bijeenkomsten afwisselend in Blaricum in de koffiekamer en in Huizen in de Thomaskerk. De avonden zijn op maandag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Iedere avond is wel een vervolg op de voorafgaande avond, maar iedere avond staat ook op zichzelf en u kunt altijd een keertje instromen.

Er is geen huiswerk en ook geen kennis vooraf vereist.
Voor meer info: telefoon: 035 – 88 86 946 / 06 24 69 94 85 / cuno66@gmail.com

De volgende data staan gepland:
2022: 3 oktober Huizen; 7 november Blaricum; 12 december Huizen
2023: 9 januari Blaricum; 6 februari Huizen; 6 maart Blaricum; 3 april Huizen; 1 mei Blaricum; 5 juni Huizen