Ziekenzalving

Christus had een bijzondere aandacht voor zieken. Hij gaf zijn leerlingen de opdracht mee zieken te genezen. Vanaf de allereerste tijd heeft het christendom zich sterk gemaakt voor zorg aan zieken en ouderen. Iedere gelovige die oud of ziek is kan van een priester het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Dit sacrament geeft troost, vrede en kracht. Het helpt de zieke om zijn toestand en lijden te verbinden met het lijden van Christus. De ziekenzalving wordt toegediend door zalving met olie op het voorhoofd en de handen.

Het sacrament van de zieken is niet alleen bedoeld voor de stervende, maar ook voor allen die ernstig ziek zijn of door ouderdom hun krachten voelen afnemen. Dit sacrament is bedoeld voor hen die hun levensavond voelen naderen. Circa één keer per jaar is het mogelijk in een gezamenlijke viering de ziekenzalving te ontvangen. Voor zowel de gezamenlijke als individuele ziekenzalving kunt u contact opnemen met één van de pastores.