Kerkgebouw

Kerkgebouw en interieur

Het door Dr. Pierre (P.J.H.) Cuijpers ontworpen kerkgebouw werd ingewijd op 2 mei 1871. Het bestond uit een beuk met een dwarsschip. Door zijn evenwicht en eenheid van bouw werd deze neogotische kerk als één van de mooiste dorpskerken beschouwd die in de 19e eeuw gebouwd zijn. In de koffiekamer van de pastorie hangt nog een schilderij die deze oorspronkelijke situatie van de kerk weergeeft.

Omdat de kerk te klein werd voor het aantal kerkgangers is het gebouw onder pastoor B. Jongerius uitgebreid. Toren, apsis (het gedeelte achter het tabernakel) en buitenmuren van het dwarsschip bleven intact. Het middenschip werd verbreed. Architect Cl. Hardeman heeft het aangedurfd deze grote overspanning uit baksteen te laten bouwen. Hij bereikte daardoor twee belangrijke zaken: door de wijde spitsbogen heeft hij een prachtige ruimte geschapen en iedere kerkganger heeft een onbelemmerd uitzicht op het altaar. De verbouwde kerk werd op 13 juli 1937 ingewijd.

Pieta

Binnen in de kerk treft u een aantal overblijfselen uit het kerkelijk verleden. Het fraaiste is de Pieta. Deze beeltenis dateert uit de jaren tussen 1480 -1500. Tijdens de beeldenstorm is het beeld van Maria met haar zoon Jezus, naar men zegt, door parochianen uit een kerk in Huizen gered en daarna verstopt in de Koedijk te Blaricum. Tegen het eind van de 19e eeuw vond een boer het beeld bij toeval terug tijdens werkzaamheden aan de dijk.

Het waarschijnlijk oudste overblijfsel is het blad van de huidige altaartafel. Deze steen diende als fundering in de toren van de Dorpskerk aan de Torenlaan. Bij de restauratie in de 20ste eeuw werd de steen herkend als het altaarblad van deze voormalige katholieke kerk. De steen bevat namelijk de karakteristieke kruisjes die verwijzen naar de kruiswonden van Christus. De steen werd geschonken aan de St. Vituskerk en diende als devotie-altaar onder de Pieta. Nu is het het altaarblad geworden van onze kerk en op 28 november 2004 ingezegend door Mgr. J. Punt, bisschop van Haarlem.

Beelden in de kerk