Vormsel

Het Heilig Vormsel is het sacrament waarmee je de kracht van de Heilige Geest ontvangt om je sterker in je geloof te maken en meer te verenigen met Jezus Christus.

Eens per twee tot drie jaar bieden wij jongeren de gelegenheid zich voor te bereiden op dit sacrament. De voorbereiding en het vormsel vinden plaats in samenwerking met de parochies van Huizen en Laren. In aanmerking komen alle jongeren tussen 12 en 14 jaar en die de basisschool hebben verlaten. De aankondiging van de voorbereiding gebeurt in de parochiebladen De Zaaijer en Vitalia. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk jongeren persoonlijk te benaderen.
Tijdens de voorbereidingsperiode komen de jongeren regelmatig bijeen. Zij krijgen uitleg over het sacrament van het Vormsel, gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen als keuzes maken, bidden, dromen, passie, geloof en nog veel meer. Ook zijn er vele activiteiten zoals het bieden van de helpende hand, bezoek aan een seminarie, klooster of retraitecentrum. Het project start weer in september 2023 (kinderen kunnen zich opgeven via vormselhbl2324@gmail.com). Een informatie avond wordt gehouden op donderdag 28 september om 19.30 uur in de pastorie te Blaricum (zie de uitnodigingsbrief: Uitnodiging voorbereiding op het Vormsel 2024 )
De viering waarin de jongeren het Heilig Vormsel ontvangen, vindt plaats op een zaterdag om 17.00 uur en meestal in de weken rond Pinksteren (het feest van de Heilige Geest). Vaak wordt het sacrament van het Vormsel verleend door de bisschop.

Het Vormsel is geen eindpunt maar een mijlpaal op een weg die verder gaat. Daarom organiseren wij na de Vormselviering contactmomenten met de vormelingen.

Meestal wordt men gevormd op jonge leeftijd, maar ook gedoopte volwassenen die niet zijn gevormd, kunnen alsnog het H. Vormsel toegediend krijgen. Bij volwassen is de voorbereiding en het ontvangen van het Vormsel meestal individueel.