selective focus photography of assorted-color balloons

Jubilea

Er bestaat de mogelijkheid ter gelegenheid van een jubileum (huwelijk, kroonjaar verjaardag, etc.) een viering in de kerk te houden. Dat kan op de dag zelf met een aparte viering, maar ook is het mogelijk om tijdens de weekend-viering extra aandacht te besteden aan dit heuglijke feit. Het is echter een goede zaak over het één en ander tijdig in contact te treden met de pastores. Zo kunnen we rekening houden met uw wensen en onze mogelijkheden.