stainless steel round bowl on table

Geboorte en doop

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw kind. Wij stellen het op prijs bij de geboorte een kaartje te ontvangen.

U denkt na over het doopsel. Het Doopsel is het eerste Sacrament dat een mens ontvangt. Het maakt ons tot kind van God, neemt ons op in de gemeenschap van de Katholieke Kerk.  De dopeling (of zijn/haar ouders) belooft zijn best te doen om goed als christen te leven.

Iedereen kan gedoopt worden. Zowel pasgeborenen als jongeren en volwassenen kunnen zich laten dopen. Dit kan op verschillende momenten, in een zondagsviering of in een aparte viering op bijvoorbeeld een zondag- of zaterdagmiddag.

Indien u overweegt uw kind of uzelf te laten dopen, kunt u contact opnemen met één van onze pastores.