Lectoren

Een groep van acht lectoren en lectrices assisteert bij toerbeurt tijdens de vieringen de pastor door onder meer het voorlezen van de lezingen, voorbeden, misintenties en te helpen met het uitreiken van de communie.

Contactpersoon: mevrouw Jolanda Lanphen, tel. 06-10 35 54 46