Misdienaar

Bij de vieringen op zondag en op feestdagen helpen twee jongens of meisjes mee op het altaar. Ze dragen, net als de voorganger, een plechtig kleed, een toog. Bij het binnenkomen en het weggaan dragen zij toortsen. Die kaarsen zijn een soort aandachts-lichtjes voor de belangrijkste gebeurtenissen tijdens zo’n viering. Ze hebben een aantal taken tijdens de viering waaronder het aanbrengen van gaven (brood en wijn).

Waarom zou je misdienaar worden?
Misdienaar zijn is belangrijk werk. Jouw hulp zorgt ervoor dat de mensen in de kerk een mooie viering hebben. Maar het is ook leuk, je hebt iets te doen en hoeft niet alleen maar stil op je plaats te zitten als je naar de kerk gaat. Het betrekt jou en jouw gezin bij de viering in het bijzonder en de kerk in het algemeen. En… alle kerkgangers zijn altijd heel dankbaar voor jouw inzet, wat is er mooier dan dat? Eenmaal per jaar hebben de misdienaars een leuk uitje met z’n allen.

Wie kan misdienaar worden?
Zowel meisjes als jongens mogen als zij gedoopt zijn en de Eerste Heilige Communie hebben gedaan misdienaar worden. Je hoeft natuurlijk niet gelijk alles te kunnen, je gaat eerst oefenen en er is altijd iemand die het al goed kan en die je dan precies vertelt wat je moet doen.

Hoe word je misdienaar?
Jij of je ouders kunnen je aanmelden bij het secretariaat of bijvoorbeeld bij de koster of pastor voor of na de viering. Zij geven jouw gegevens door aan degene die de planning van de misdienaars doet.

Hoe vaak mag je misdienen?
Er wordt een rooster gemaakt waarop precies staat wanneer je aan de beurt bent. Meestal is dat eens in de maand. Je kunt natuurlijk ook tevoren opgeven als je bepaalde data hebt dat je niet kunt.

Weet je nu alles wat er te weten valt over misdienaars?
Vast niet! Maar vragen staat vrij. Wil je meer informatie en/of ook misdienaar worden? Neem dan contact op met één van de pastores.