black cross on person's forehead

Aswoensdag

22 februari 2023 om 19:15 uur

Op Aswoensdag krijgen wij een kruis met as op ons voorhoofd, het zogenoemde askruisje, terwijl de pastoor tegen ieder van ons afzonderlijk zegt: “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren”. Deze tekst is gebaseerd op het vonnis dat God na de zondeval over de mensheid uitsprak (Genesis 3:19).

De as is het overblijfsel van verbrande palmtakken die afgelopen jaar gebruikt werden voor de viering van Palmpasen.

Het askruisje heeft een rijke en complexe symboliek. Globaal zeg je ermee zoiets als: ‘Mijn leven is beperkt, ik maak fouten, maar ik hoor bij Jezus en ik wil het anders doen.’ Oftewel: ‘Ik ben as en Jezus werd as voor mij.’