Extra aandacht voor collecte misdienaars

12 februari 2023 om 11:00 uur

Twee keer per jaar collecteren we in onze parochie voor de misdienaars, zodat zij samen een leuk uitje kunnen organiseren. Gunt u hun een gezellig dagje weg?  We collecteren voor de misdienaars in de kerk, maar  u kunt uw bijdrage ook overmaken naar NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochie St. Vitus Blaricum o.v.v. misdienaars.