Keti Koti

2 juli 2023 om 11:00 uur

Op 1 juli aanstaande is het 160 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilanden, toenmalige koloniën van het Nederlands Koninkrijk, bij wet werd afgeschaft. Een groot deel van de tot slaaf gemaakten moest hierna onder staatstoezicht nog tien jaar lang op de plantages blijven werken om de “schade van deze maatregel” te beperken voor de plantagehouders, zodat voor velen de slavernij pas daadwerkelijk ten einde is gekomen in 1873, dit jaar 150 jaar geleden. Op vele plaatsen in ons bisdom wordt op 1 juli Keti Koti gehouden. ‘Keti Koti’ betekent ‘verbroken ketenen’ en is de herdenkings- en feestdag van de afschaffing van de slavernij. Bisschop mgr. dr. J.W.M. Hendriks, heeft gevraagd om in ons bisdom bij de vieringen in het weekend van 1 en 2 juli het bekende lied ‘Amazing Grace’ te zingen. Dit lied is geschreven door John Newton, die slavenhandelaar was maar door een bijna fatale storm op zee zich bekeerde en later anglicaans dominee werd. Hij beschreef deze ervaring in dit lied. Hij was een ellendeling, die ondanks zijn leven en daden (toch) door genade (lees: God) veilig door het leven werd geleid. Het is de liefde van God, die een atheïst een gelovige maakte, een slavenhandelaar een abolitionist. Het Ceciliakoor zingt Amazing Grace tijdens de collecte. Achterin de kerk liggen exemplaren van het lied zodat u kunt meezingen.