Kindernevendienst

17 september 2023 om 11:00 uur

Het thema is: Vergeven en vergeven worden. Voor Jezus en God is elkaar vergeven heel belangrijk. Daarom staat het ook in het Onze Vader, het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Maar hoe vaak moet je iemand dan vergeven? Volgens Jezus is dat zeventig maal zeven keer, wat neer komt op: altijd! En waarom? Omdat we zelf ook vergeving (willen) ontvangen. Een mooie boodschap, mede in het licht van de Vredesweek die van 16 t/m 24 september plaatsvindt.