Sobere maaltijd (Thomaskerk)

22 februari 2023 om 18:00 uur

In de parochie Huizen wordt na drie jaar de traditie weer opgepakt om de veertigdagentijd te starten met een sobere maaltijd op Aswoensdag. Ook dit jaar is dit weer het geval. De missionaire werkgroep nodigt ook de parochianen uit Blaricum uit voor deze maaltijd op woensdag 22 februari, 18.00 uur in de Thomaskerk. In aansluiting op deze maaltijd begint om 19.30 uur de aswoensdagviering.
Om vast te stellen hoeveel ingrediënten de werkgroep moet inkopen is het wel van belang u van te voren op te geven (uiterlijk 18 februari!).
Dit kan bij: Julliette Basmaci: 06-36194402 of  Bep Bloks: 035-5262928 / b.bloks@ziggo.nl.