Vormselvoorbereiding 2023-2024

13 oktober 2023 om 19:30 uur

We hebben reeds veel jongeren en hun ouders uit de drie samenwerkende parochies ontmoet op de informatieavond voor het voorbereidingstraject van het Vormsel af. Deze informatieavond werd gehouden op donderdag 28 september in de koffiekamer. Pastoor Van der Peet (Laren) en pastor Mikel Palic vertelden de aanwezigen over het traject dat zal bestaan uit bijeenkomsten en excursies. Besloten is om iedere maand op een vrijdagavond bijeen te komen. De eerste avond was op vrijdag 13 oktober in de pastorie bij de Vituskerk in Blaricum. Omdat de jongeren uit alle drie parochies komen, wordt daarna gerouleerd over de verschillende locaties. Er zal worden gewerkt met het werkboek ‘In Vuur en Vlam’. Voor alle deelnemers zal dat boek besteld worden.

Er zijn al veel opgaveformulieren binnen maar er is altijd ruimte voor meer jongeren. Was jij (of jullie kind) niet aanwezig en ben je geïnteresseerd in dit traject? Neem vooral contact op met pastor Mikel Palic of mail naar vormselhbl2324@gmail.com.