Bericht voor ouders voormalige communicanten

Uw kind heeft in de afgelopen jaren de Eerste Communie gedaan. Daarbij deed u de belofte, net als bij zijn/haar doop het kind te ondersteunen met een gelovige opvoeding. Onze parochie vindt dat ook heel belangrijk en daarom organiseren wij, naast alle gewone vieringen waar kinderen natuurlijk ook welkom zijn, speciale vieringen en een maandelijkse Kindernevendienst. Zo kunnen kinderen op hun niveau en manier kennis maken met God, Jezus, de bijbel en de kerk. Elke derde zondag van de maand vindt de Kindernevendienst plaats, waarbij het bijbelverhaal van die week op een voor kinderen begrijpelijke manier wordt verteld en besproken. Daarnaast wordt ongeveer eens per kwartaal een gezinsviering gehouden en worden er met onder andere Kerstmis, Drie Koningen en Pasen vieringen en activiteiten speciaal voor kinderen georganiseerd. We zijn blij met de mooie opkomst bij alle activiteiten, die laat zien dat kinderen en hun ouders de weg naar de kerk zeker weten te vinden. En dat houden we richting de toekomst natuurlijk graag zo! Vandaar dat we ons team willen uitbreiden met ouders die zich een paar uur per maand in willen zetten om de kinderactiviteiten in de St. Vituskerk in Blaricum mee vorm te geven.

Dus, wil jij je een paar uur maand inzetten om een leuke, leerzame en nuttige bijdrage te leveren, kom dan het team Kindernevendienst versterken en neem contact op met Monique Versteegen Sueters, monique_ver@hotmail.com of Pastor Mikel Palic, p.mikel.palic@gmail.com.