Gebed voor de geestelijke communie

6 februari 2023

Op verzoek van enkele parochianen hebben we de tekst van het gebed voor de geestelijke communie afgedrukt en achterin de kerk gelegd. Neemt u gerust een exemplaar mee naar huis, zodat u kunt meebidden als u de viering volgt via de livestream. U kunt het gebed ook hieronder vinden:

Mijn Jezus,

ik geloof dat Gij

in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt.

Ik bemin U boven alles

en wens U in mijn hart te ontvangen.

Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen;

daarom bid ik U:

kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart.

Ik omhels U,

alsof Gij reeds gekomen waart

en verenig mij geheel en al met U.

Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Andere berichten