Pastoor Willems

Heer God, wij danken U voor het leven van Pastoor Willems en zijn inzet voor onze parochie. Wij vragen U hem bij te staan in deze donkere dagen van zijn leven.