Kerkbalans 2023

Als parochie zien we naar elkaar om, we delen ons geloof met elkaar, steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Onze kerk en haar parochie kosten geld: de erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten…. Het zijn uitgaven die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans waarvoor wij u deze brief en folder ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ toesturen.

De parochie kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar parochianen, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar de standaard uitgaven kunnen doen en ook verbindende activiteiten kunnen betalen zoals de afscheidsreceptie voor onze pastor, de Eerste Heilige Communie én het bouwen van onze nieuwe website (www.vitusblaricum.nl). Daarnaast is er schilderwerk verricht aan de diverse gebouwen.

Het komende jaar drukt een aantal grote uitgaven op onze begroting. De grootste uitdaging is, wellicht net als bij u thuis, de energierekening. Tevens dient het orgel, een Maarschalkerweerdorgel uit 1874, grondig gerenoveerd te worden, niet alleen voor een mooier geluid maar ook voor het behoud van dit historische instrument.

Het meedoen met de Actie Kerkbalans is vrijwillig. U bepaalt zelf de hoogte van uw bijdrage. Maar ook de frequentie van betalen kunt u zelf vaststellen. Een jaarlijkse bijdrage ineens kunt u ook opdelen in maandelijkse betalingen, bij voorbeeld door middel van een automatische betalingsopdracht. Ook wijzen wij u graag op de informatie hieronder waar de mogelijkheid wordt uitgelegd uw bijdrage fiscaal volledig af te trekken. Zo kunt u uw bijdrage verhogen, zonder dat u daar extra uitgaven aan heeft, doordat de Belasting meebetaalt.

Wij danken u voor uw bijdrage: wij allen kunnen de kerk niet missen, maar de kerk kan uw bijdrage ook niet missen!

 

Een periodieke gift

Meer geven zonder meer te betalen? Geef een periodieke gift!
Door u via een schriftelijke, door beide partijen te ondertekenen, overeenkomst te verbinden minimaal 5 jaar achtereen een gift met een vastgesteld bedrag te doen, is de gift, zonder drempel, volledig fiscaal aftrekbaar. Voorheen gold dit alleen wanneer u de gift bij de notaris vastlegde. Hoe werkt het? Gewone giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als u (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wilt toevoegen. Zo geeft u hetzelfde bedrag, maar komt er meer bij de kerk terecht.

Download hier het formulier periodieke gift.

Of laat uw naam en telefoonnummer/emailadres achter bij het secretariaat dan wordt u terug gebeld.

Een gewone gift
Een gewone gift is een gift die u maar één keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.
Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken van de inkomstenbelasting. Om een volledig overzicht te krijgen van de voorwaarden voor het aftrekken van gewone en periodieke giften kijkt u hier op de website van de Belastingdienst.

Schenking bij overlijden: Gedenk uw kerk in uw testament!
Ook kunt u uw parochie ondersteunen na uw overlijden, door middel van een schenking of legaat via uw testament. Als ANBI instelling betalen wij over het verkregen bedrag geen erfbelasting. Natuurlijk kunnen wij u hierbij helpen om dit te regelen bij de notaris.

ANBI status
De Rooms Katholieke Kerk in Nederland is door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI voordelen
Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag (boven een bepaalde drempel) aftrekken van de Inkomstenbelasting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ontvangt, is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze fiscale voordelen zijn, in tijden waarin de financiën van veel parochies onder druk staan, van groot belang.

ANBI RSIN nummers/Fiscale nummers
Elke parochie heeft een eigen RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). Dat nummer dient u te vermelden bij een periodieke gift. Het RSIN van de Vitusparochie is: 002608509.

 

Voor een gift aan de PCI (Parochiële Caritas Instelling) kunt u op de eigen pagina voor meer informatie kijken.