Orgel onderhoud

10 oktober 2023

Het orgel onderhoud is gereed. In het eerste halfjaar van 2023 is hier hard aan gewerkt. De totale renovatie bestond uit: restaureren kelen en tongen trompet 8vt, vernieuwen belering stevels bazuin 16vt, aanvullen subbas 16vt, aanpassingen klaviatuur/koppelingen, aanbrengen schokbalg, lijmen van houten pijpen en er is een nieuwe windmachine gekomen.

Ondanks dat het noodzakelijk was, is het een grote kostenpost voor de parochie (€ 28.000,-) waarvoor regelmatig is gecollecteerd en dat zal in de toekomst nog wel eens gebeuren. Wilt u een donatie doen voor het herstel van het Maarschalkerweerd orgel, dan zijn wij u zeer erkentelijk. U kan daarvoor contact opnemen met het secretariaat.

Meer over het orgel.

Andere berichten