Sacramentsdag

Sacramentsdag is het hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen. Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag. Het verschil is dat op Sacramentsdag de nadruk meer ligt op het dogma van de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de gedaanten van brood en wijn tijdens én na de viering van de eucharistie. Door de hostie te plaatsen in een monstrans kan de priester deze tonen aan de aanwezigen en kunnen zij de hostie ook buiten de eucharistie aanbidden. In Blaricum wordt de monstrans door onze pastor in een processie door de tuin rond gedragen vergezeld door velen.

Wie lopen mee?
Tijdens processie wordt een bepaalde volgorde aangehouden.  Eén broedermeester loopt voorop. Daarna volgen: twee misdienaars met lantaarns, parochianen, weer een broedermeester, harmonie St. Jan, het Ceciliakoor, de bruidjes/jonkers, twee misdienaars met lantaarns, twee misdienaars met wierookvat en wierookscheepje, twee misdienaars met lantaarns, de lectoren, het baldakijn met de priester die de heilige hostie in een monstrans draagt, twee misdienaars met lantaarns, parochianen. Tussendoor lopen vaandeldragers.

Broedermeesters zijn heren/dames die fungeren als ceremoniemeesters. Zij zijn te herkennen aan een sjerp en zij dragen een broedermeesterstaf.

Er lopen ook kinderen mee in de processie: de meisjes als bruidjes, de jongens als jonkers. De bruidjes zijn feestelijk of wit gekleed en strooien bloemblaadjes. De jonkers krijgen andere taken toebedeeld zoals het dragen van belletjes en het wierookscheepje (hier zit de wierook in voordat het in het wierookvat gestrooid wordt).

Vaandels
Onze parochie heeft vele mooie vaandels met afbeeldingen. Hierna alle vaandels die op Sacramentsdag in de processie worden gedragen, zie ook de foto’s.
– St. Vitus: onze patroonheilige;
– Werkliedenvereniging St. Jozef: jaren geleden heette onze parochie ‘St. Jozef’. Uit die tijd bestaat dit vaandel;
– Mariavereniging: voormalige groep dames die voor arme mensen zorgden;
– St. Cecilia: natuurlijk het vaandel van ons koor!
– Kruisverbond: de organisatie voor drankbestrijding;
– St. Franciscus BVO.

Speciaal dit jaar
..is dat de Thomaskerk in Huizen deze zondag gesloten is en komen de parochianen uit Huizen hier in Blaricum Sacramentsdag meevieren. Het Ceciliakoor uit Blaricum en het Thomaskoor uit Huizen zullen samen zingen. Bij de processie zullen ook misdienaars uit Huizen meelopen.