Slotdocument synode

15 december 2023

De slottekst van de 16e bisschoppensynode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ is nu beschikbaar in een Nederlandse vertaling. De vertaling wordt onder meer gebruikt bij het vervolgtraject van deze synode in de voorbereiding op de bisschoppenvergadering die in oktober 2024 in Rome over hetzelfde thema zal worden gehouden. In het document staan tal van onderwerpen, variërend van de armen en vrouwen tot zending en luisteren. Over elk onderwerp staan punten beschreven waarover overeenstemming is, punten die behandeld moeten worden en voorstellen.  U kunt hier het slotdocument lezen:20231128_Slottekst_synode_NL_v2

 

Andere berichten