Mikel Palic

Mikel Palic is afkoms­tig uit Kroatië, betrokken bij het Neo­ca­te­chu­me­naat, maar heeft ook enige tijd op het semi­na­rie in Heiloo gewoond om deze leef­ge­meen­schap te ver­ster­ken. Daarna is hij enkele jaren op itinerantie (lange stage) geweest in Duits­land. Mikel rondde in oktober 2017 zijn  baccalaureaat studie met de kwalificatie summa cum laude af en behaalde daarmee de academische graad van ‘Baccalauraat in de Gewijde Theologie’ van de Pauselijke Universiteit. In november 2019 is Mikel tot diaken gewijd en be­gon enkele maanden daarvoor aan zijn pas­to­rale jaar in de regio Naar­den, Bussum, Blaricum en Huizen. Op zaterdag 26 september 2020 werd Mikel, ondanks de beperkingen door de epidemie, tot priester gewijd door bisschop Mgr. Hendriks. Deze feestelijke viering vond plaats in de H. Bavokerk in Haarlem in het bijzijn van zijn familie en andere genodigden. Naast zijn werkzaamheden voor onze parochie is Mikel ook actief in de kerken van de parochies van de H-Drieeenheid (Naarden, Bussum) en Huizen/Blaricum-Bijvanck. Mikel is woonachtig op de pastorie in Blaricum alwaar hij u graag ontvangt.