Carlos Fabril

Pastoor Fabril (1963) is sinds 2008 werkzaam in onze parochie. Tevens is Carlos Fabril pastoor van de parochies H. Drieeenheid (Bussum en Naarden) en H. Thomas te Huizen. In 2021 werd Fabril door de bisschop benoemd tot deken van het dekenaat Gooimeer. Pastoor Fabril woont op de pastorie in Naarden.

Pastoor Fabril is afkomstig uit Brazilië en is sinds 1992 in Nederland. Hij is opgeleid tot priester in het bisdom Haarlem, in 2000 tot priester gewijd en kapelaan geweest in de regio Hoorn-Blokker.

Leest u hier een interview met pastoor Fabril uit het Bussums Nieuws.

Zaterdagportret | Carlos Fabril ‘Priester zijn is geen beroep, zoals mensen soms zeggen, maar een roeping’