Terugblik Sacramentsdag, zondag 11 juni

U kunt de viering terug kijken:https://kerkdienstgemist.nl/stations/2049/events/recording/168647040002049

 

Sacramentsdag is het hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen. Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag. Het verschil is dat op Sacramentsdag de nadruk meer ligt op het dogma van de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de gedaanten van brood en wijn tijdens én na de viering van de eucharistie. Door de hostie te plaatsen in een monstrans kan de priester deze tonen aan de aanwezigen en kunnen zij de hostie ook buiten de eucharistie aanbidden. In Blaricum wordt de monstrans door onze pastor in een processie door de tuin rond gedragen vergezeld door velen.

Wie liepen mee?
Op zondag 11 juni vond bij ons de sacramentsdag plaats. Een viering vanaf 10.00 uur werd gevolgd door de processie door de tuin. In de juiste volgorde liepen broedermeesters, misdienaars, parochianen, de  harmonie St. Jan, het Cecilia- en Thomaskoor, bruidjes/jonkers, lectoren, vaandeldragers voor of achter het baldakijn met de priester die de heilige hostie in een monstrans droeg.

Vaandels
Onze parochie heeft vele mooie vaandels met afbeeldingen. Hierna alle vaandels die op Sacramentsdag in de processie worden gedragen.
– St. Vitus: onze patroonheilige;
– Werkliedenvereniging St. Jozef: jaren geleden heette onze parochie ‘St. Jozef’. Uit die tijd bestaat dit vaandel;
– Mariavereniging: voormalige groep dames die voor arme mensen zorgden;
– St. Cecilia: natuurlijk het vaandel van ons koor!
– Kruisverbond: de organisatie voor drankbestrijding;
– St. Franciscus BVO.

Speciaal dit jaar
..was dat er geen viering plaatsvond in de Thomaskerk in Huizen zodat koorleden mee konden zingen en misdienaars en parochianen uit Huizen hier in Blaricum de Sacramentsdag meevierden. Het Ceciliakoor uit Blaricum en het Thomaskoor uit Huizen zongen prachtig en versterkten elkaar, een genot voor de leden van beide koren en alle aanwezigen.