Versterking team Kindernevendienst Blaricum gezocht

2 januari 2024

Om kinderen op hun niveau en manier kennis te laten maken met God, Jezus, de bijbel en de kerk worden gedurende het jaar diverse activiteiten voor kinderen georganiseerd. Zo is er elke derde
zondag van de maand Kindernevendienst, waarbij het bijbelverhaal van die week op een voor kinderen begrijpelijke manier wordt verteld en besproken. Daarnaast wordt ongeveer eens per kwartaal een gezinsviering gehouden en worden er met onder andere Kerstmis, Drie Koningen en Pasen vieringen en activiteiten speciaal voor kinderen georganiseerd. We zijn blij met de mooie opkomst bij alle activiteiten, die laat zien dat kinderen en hun ouders de weg naar de kerk zeker weten te vinden. En dat houden we richting de toekomst natuurlijk graag zo! Vandaar dat we ons team willen uitbreiden met ouders die zich een paar uur per maand in willen zetten om de kinderactiviteiten in de St. Vituskerk in Blaricum mee vorm te geven.

Dus, wil jij je een paar uur maand inzetten om een leuke, leerzame en nuttige bijdrage te leveren, kom dan het team Kindernevendienst versterken en neem contact op met Monique Sueters, monique_ver@hotmail.com of Pastor Mikel Palic, p.mikel.palic@gmail.com.

Andere berichten