14e zondag door het jaar

Zondag 7 juli 2024 om 11:00 uur
Type: eucharistieviering
Voorganger: M. Palic
Muziek: Vakantiekoor