19e zondag door het jaar

Zondag 11 augustus 2024 om 11:00 uur
Type: Eucharistieviering
Voorganger: C. Fabril
Muziek: Vakantiekoor